• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Falenickie Towarzystwo Kulturalne
    KRS 0000103919

Główne cele Falenickiego Towarzystwa Kulturalnego to:
-organizowanie wydarzeń i stałych programów kulturalnych - festiwali, koncertów, wernisaży, wystaw, przedstawień, itp.;
-promowanie szeroko rozumianej kultury, dziedzictwa kulturowego i sztuki
-działanie na rzecz poprawy lokalnych warunków i możliwości dostępu do kultury ogółu społeczności lokalnej, oraz wspieranie edukacji kulturalnej;
-integrowanie lokalnych środowisk kulturalno-artystycznych;
-działania zmierzające do zagospodarowania dostępnych lokalnie obiektów i terenów zielonych dla celów działalności kulturalnej i wypoczynku mieszkańców;

Falenickie Towarzystwo Kulturalne jest organizatorem Falenickich Koncertów Letnich, wielkich Gal Gwiazd sceny operowej i Parad Niepodległości. Staramy się stwarzać społeczności lokalnej warunki dla uczestnictwa w kulturze, dla wypoczynku i integracji. Zapewniamy kontakt z wielką muzyką w doskonałym wykonaniu, w atrakcyjnej scenerii falenickich sosen.

Chcemy by nasze koncerty, realizowane w letnie niedzielne popołudnia, były okazją do godnego świętowania dla rodziców z dziećmi, muzykalnej młodzieży i osób starszych. Zapewniając kontakt z naturą, muzyką i pracami artystów plastyków, a w przerwach zapraszając do rozmów towarzyskich, pragniemy ubogacać i integrować lokalne środowiska.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.