• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Chrześcijański Ruch Społeczny "Dobro Wspólne"
    KRS 0000104160

Zadaniem "Dobra Wspólnego" jest etyczne i skuteczne służenie społeczności lokalnej poprzez:
-udział we wszystkich przejawach życia społecznego, a w szczególności w samorządach oraz
-wszechstronną pomoc ruchom i stowarzyszeniom w zaangażowaniach społecznych.
Służyć profesjonalnie, etycznie i z pasją.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.