• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Grodziszcze i Wsi Rudnica
    KRS 0000104203

Misja:
1. Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Grodziszcze i wsi Rudnica.
2. Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.

Prowadzimy:

1. Zespół Szkół Publicznych w Grodziszczu
odbiorcy - dzieci od 3 roku życia, młodzież do 16 lat i ich rodzice, społeczność wsi Grodziszcze i wsi Rudnica

2. Punk Biblioteczo-Informatyczny w Grodziszczu
odbiorcy - społeczność gminy Stoszowice

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.