• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym im. Św. Antoniego
    KRS 0000104365

Prowadzone działania
Stowarzyszenie raczej rzadko pomaga przez wsparcie finansowe, a częściej przez rzeczowe takie jak np.: zakup opału na zimę, żywności, odzieży czy lekarstw. Zainicjowaliśmy również istnienie Świetlicy Socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin objętych problemem alkoholowym, a środki na jej działalność zostały zabezpieczone z funduszu Komisji do Spraw Zwalczania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miejskim w Mosinie. Świetlica za zgodą księdza Proboszcza mieści się w Domu Katolickim, gdzie dzieci mogą spędzić miło czas, odrobić lekcje, zjeść posiłek.
W czasie ferii zimowych i wakacji letnich organizowane są kolonie i półkolonie dla dzieci z rodzin ubogich. W akcję tą bardzo aktywnie i nieodpłatnie włączają się nauczyciele miejscowych szkół, za co im bardzo dziękujemy. Cała praca Stowarzyszenia nie byłaby możliwa bez pomocy i wsparcia finansowego ludzi dobrej woli, którzy mają wrażliwe i otwarte na drugiego człowieka serca. I tym właśnie ludziom należą się chyba największe podziękowania, a ich postawa jest godna naśladowania.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.