• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Dom Trzeźwości
    KRS 0000104401

Misja:
Krzewienie abstynenckiego stylu życia, prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie uzależnień, organizacja imprez kulturalnych i turystycznych, prowadzenie reintegracji i rehabilitacji społecznej.

Prowadzone działania:
Systemowa Terapia Rodzin - uczestniczy 40 osób, grupy edukacyjno-motywacyjne - 60 osób, grupy wsparcia - 500 osób uzależnionych.
Wystawy malarstwa i rzeźby dla środowiska artystycznego Poznania i z terenu województwa.
Imprezy krajoznawcze - 300 osób rocznie.
Spotkania informacyjne dla rodzin osób uzależnionych - 40 osób miesięcznie.
Koncerty muzyczne dla mieszkańców Poznania - 130 osób miesięcznie, wieczory kabaretowe - 240 osób miesięcznie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.