• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Sprawni Inaczej" w Skierniewicach
    KRS 0000104514

Misja
Zwiększenie aktywności życiowej i fizycznej osób niepełnosprawnych; obrona ich interesów.
Niesienie pomocy prawnej, medycznej, organizacyjnej.

Prowadzone działania
SON "SI" obejmuje swym działaniem środowisko dorosłych osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie miasta i powiatu skierniewickiego.
Formy działalności:
-prowadzenie placówki terapeutyczno rehabilitacyjnej - Warsztatu Terapii Zajęciowej
-organizacja imprez kulturalno-oświatowych oraz wyjazdów rekreacyjno-sportowych (udział w programie "Szkoła Karawany")
-inicjowanie wystąpień o uregulowania prawne w zakresie pomocy dla osób niepełnosprawnych
-prowadzenie działalności informacyjnej i propagandowej
-współpraca z podobnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi (Rosja, Francja i Szwajcaria)
-pomoc w organizowaniu grupowych wyjazdów na turnusy

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.