• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Powszechne Towarzystwo Oświatowe "Edukacja Narodowa" im. ks. Grzegorza Piramowicza
    KRS 0000104789

Prowadzone działania
Prowadzenie szkół licealnych, zawodowych i podstawowych, prowadzenie kształcenia kursowego dla potrzeb gospodarki narodowej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.