• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Uśmiech Dziecka"
    KRS 0000105222

Misja:
Wytwarzanie atmosfery zaufania i szacunku dla osób niepełnosprawnych, pełne usamodzielnienie się i wspieranie dzieci niepełnosprawnych. Zajęcia dydaktyczne i rehabilitacyjne w powstałej świetlicy.

Prowadzone działania:
Aktywność kulturalna, rekreacyjna i towarzyska.
Prowadzenie działalności integrującej członków.
Organizowanie imprez okolicznościowych.
Prowadzenie świetlicy dydaktyczno-naukowej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.