• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Grojcowianie" w Wieprzu
    KRS 0000105241

Misja
1. Pielęgnowanie i rozwijanie oraz dokumentowanie kultury i sztuki górali żywieckich.
2. Ochrona duchowych i materialnych, wartości środowiska naturalnego regionu.
3. Organizowanie i praca z PZR "Mali Grojcowianie" i "Grojcowianie".
4. Dokumentacja, publikacje, organizacja własnych imprez.

Prowadzone działania
1. Prowadzenie 2 grup zespołu "Mali Grojcowianie" i "Grojcowianie" oraz kapeli i szkółki gry na instrumentach ludowych.
2. Współorganizacja Konkursu gry na unikatowych instrumentach ludowych, Posiad gawędziarskich - listopad (Brzuśnik, Przybędza)
3. Bezalkoholowe "Góralskie Ostatki" patronat Kapelana Związku Podhalan w Polsce Władysława Zązla
4. Gminny konkurs palm wielkanocnych - parafia Juszczyna, Wielkanoc
5. Realizacja widowiska filmowo - scenicznego z udziałem "Grojcowian" pt. "Smutny i Radosny XX wiek Jonka spod Grojca", w reż. Jerzego Kołodziejczyka.
6. Realizacja nagrań fonograficznych kapeli "Grojcowianie" i wspólnego przedsięwzięcia z Kapelanem Związku Podhalan w Polsce Władysławem Zązlem.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.