• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Lubuskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole
    KRS 0000105271

Misja:
Pomoc uczniom szczególnie uzdolnionym, zwłaszcza z rodzin niezamożnych, poprzez przyznawanie im stypendiów naukowych, nagród itp.
Poprawa:
- zaopatrzenia w pomoce dydaktyczne,
- wzbogacanie bibliotek szkolnych,
- warunków pracy szkół.
Upowszechnianie działalności pomocowej i samopomocowej.

Prowadzone działania:
Aktywizacja kół terenowych.
Współpraca z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce w realizacji programu "Moje Stypendium".
Współdziałanie z Krajowym Stowarzyszeniem Pomocy Szkole w realizacji wspólnych zadań.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.