• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Lubuskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole
    KRS 0000105271

Stowarzyszenie powstało w 1989r. z inicjatywy społecznych działaczy budowy szkół i przedszkoli, w czym dawne województwo gorzowskie należało do przodujących w kraju. Kierunki działań przyjęte przez pierwsze Walne Zebranie są konsekwentnie rozwijane i realizowane nadal. Aktualnie ze Stowarzyszeniem
aktywnie współdziała ponad 100 lubuskich placówek oświatowych.


Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.