• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja na rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej "Świeradów-Czerniawa"
    KRS 0000105404

Misja
Celem fundacji jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju społeczności lokalnej w zakresie:
1. Kultury fizycznej i turystyki.
2. Edukacji publicznej.
3. Upowszechniania kultury.
4. Walki z patologią.
5. Wspierania rodziny.

Prowadzone działania
1. Opis i identyfikacja dawnych pocztówek i fotografii przedstawiających Czerniawę.
2. Gromadzenie środków na budowę sali gimnastycznej w Świeradowie - Zdroju.
3. Pozyskiwanie sojuszników realizacji i rozwoju Czerwiawy.
4. Wspieranie inicjatyw obywatelskich celem wyrwania mieszkańców z marazmu i wskazanie możliwości poprawy ich sytuacji materialnej poprzez tworzenie miejsc pracy.
5. Ogłoszenie konkursu fotograficznego w trzech kategoriach wiekoych "Uroki Czerniawy".
6. Przeprowadzenie konkursu kulinarnego w programie "Czerniawa jako sprawa".

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.