• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Niewodnicy
    KRS 0000105462

Misja
Celem Stowarzyszenia jest praca nad rozwojem i promocją miejscowości Niewodnica Kościelna i Niewonica Korycka oraz prowadzenie działalności na rzecz ogółu mieszkańców tych miejscowości.
Aktywny udział w życiu społecznym, organizowanie imprez kulturalnych i sportowych, współdziałanie z władzami samorządowymi, państwowymi i innymi podmiotami życia społecznego, ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego, troska o zachowanie i podtrzymywanie tradycji historycznych Niewodnicy.

Prowadzone działania
1. Wiosenne i jesienne sprzątanie Niewodnicy.
2. Coroczna akcja "Ratujmy żaby".
3. Współorganizacja festynów rodzinnych.
4. Organizacja biegu ulicznego im. Waldka Kikolskiego.
5. Międzynarodowa wymiana młodzieży szkolnej.
6. Wydawanie gazetki lokalnej "Echo Niewodnicy".
7. Ścisła współpraca z miejscową szkołą.
8. Wyróżnienie coroczne najlepszego ucznia społecznika- nagrodą prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Niewodnicy.
9. Udział w tworzeniu i realizacji programu siedmiu gmin w ramach Stowarzyszenia "Narew" w ramach pilotażowego programu Leader+.
10. Antoniada- impreza w ramach odpustu na Św. Antoniego.
11. Inne imprezy okolicznościowe.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.