• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Łódź Ratunkowa"
    KRS 0000105581

Misja:
1. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych szczególnie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.
2. Działania na rzecz pomocy w uzyskiwaniu szerokiego dostępu do edukacji, zdobycia zawodu.
3. Pomoc w zorganizowaniu życia dorosłego, przystosowanie do życia w otwartym społeczeństwie.

Prowadzone działania:
Stowarzyszenie "Łódź Ratunkowa" działa przy Zespole Szkół Specjalnych w Gdańsku. Stowarzyszenie działa w dziedzinie aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych intelektualnie. Powstał Klub Wsparcia NIWA (Niepełnosprawni Intelektualnie w Akcji), w którym prowadzone są warsztaty malarskie, fotograficzne, sekcja turystyczno-rekreacyjna oraz kulturalna.
Aktualnie przygotowywany jest projekt budowy budynku usługowo-mieszkalnego dla pełnoletnich, niepełnosprawnych intelektualnie osób.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.