• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Uniwersytecka Fundacja "Szkoła Prawa Niemieckiego w Warszawie"
    KRS 0000105600

Misja
Krzewienie wiedzy o systemach prawnych Republiki Federalnej Niemiec i Unii Europejskiej w społeczeństwie polskim, szczególnie w kręgach prawniczych we współpracy naukowej i dydaktycznej z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziałem Nauk o Prawie i Państwie Reńskiego Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Bonn.

Prowadzone działania
Organizacja kursów prawa niemieckiego i europejskiego prowadzonych przez pracowników naukowych uniwersytetów niemieckich oraz prawników - praktyków. Stałym uczestnikiem kursu mogą być studenci i absolwenci wydziałów prawa oraz wszystkie osoby zainteresowane problemem wiedzy z zakresu prawa niemieckiego. Liczba stałych uczestników kursu w jednym roczniku nie przekracza 40 osób. Na warsztaty mogą uczęszczać wolni słuchacze.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.