• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Centrum Stosunków Międzynarodowych
    KRS 0000105653

Historia:
1995 - 1997 r. jako część Instytutu Spraw Publicznych, od 22.XII.1997 r. jako samodzielna instytucja pod nazwą Fundacja Centrum Stosunków Międzynarodowych.
Dotychczasowe osiągnięcia:
Liczne konferencje międzynarodowe z udziałem wybitnych gości, seminaria, wydawanie publikacji i "Raporty i Analizy".

Misja:
Przyczynianie się do rozwoju polskiej polityki, zwłaszcza zagranicznej oraz stosunków międzynarodowych i współpracy gospodarczej.

Prowadzone działania:
Program Europejski, Transatlantycki, Migracje i Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Wschodni.

Odbiorcy:
Politycy, dyplomaci, przedstawiciele rządu RP oraz gabinetów pozostałych państw europejskich, niezależni eksperci, dziennikarze, studenci, młodzi liderzy, działacze, dziennikarze.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.