• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Podkarpackie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości
    KRS 0000105759

Misja
Usługi zarządzania.
Dbałość o etykę zawodową.
Kontrola rynku nowego zawodu.

Prowadzone działania
Naszym celem jest dbałość o etykę zawodową zarządców nieruchomości. Organizujemy szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, przygotowujemy osoby do egzaminów licencyjnych. Kontrolujemy rynek nowego zawodu.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.