• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na Rzecz Oświaty
    KRS 0000106099

Misja:
- Działania na rzecz oświaty miasta i gminy Dobre Miasto.
- Prowadzenie szkół oraz innych placówek oświatowych, kulturalnych i sportowych.
- Działania na rzecz edukacji proekologicznej i proeuropejskiej.
- Działania na rzecz promocji i ochrony zdrowia, profilaktyki antyalkoholowej oraz przeciwdziałania innym formom uzależnień.
- Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej.
- Ochrona zabytków, miejsc pamięci oraz dziedzictwa kulturowego Warmii w kontekście oddziaływań wychowawczych.
- Propagowanie krajoznawstwa, sportu i turystyki oraz pożytecznego i twórczego spędzania czasu wolnego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Prowadzone działania:
- prowadzenie Gimnazjum Niepublicznego - łącznie 136 uczniów.
- organizowanie zajęć sportowych (narty, siatkówka, koszykówka, tenis stołowy, piłka nożna, spływy kajakowe) - młodzież gminy.
- rozwijanie przyjaźni polsko-niemieckiej - byli mieszkańcy Guttstadt i obecni mieszkańcy Dobrego Miasta.
- zbiórka środków na restaurację baptysterium w Bazylice w Dobrym Mieście.
- wydawanie Rocznika Dobromiejskiego.
- prowadzenie strzelnicy i organizacja ligi strzeleckiej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.