• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych
    KRS 0000106108

Prowadzone działania
Związek reprezentuje środowisko kombatantów z czasów okupacji hitlerowskiej i stalinowskiej. Prowadzi działalność promocyjną, historyczną i wydawniczą. Wspiera kombatantów, udzielając im pomocy prawnej i materialnej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.