• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie imienia Doktora Wojciecha Grzywny
    KRS 0000106211

Prowadzone działania:
Wspieranie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Noworodków w Opolu.
Rozwijanie i propagowanie postaw wspierających rozwój intensywnej terapii dzieci na Opolszczyźnie oraz upowszechnianie wiedzy w tym zakresie.
Organizowanie szkoleń dla lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów zajmujących się intensywną terapią małego dziecka.
Współfinansowanie udziału personelu medycznego w szkoleniach i konferencjach naukowych.
Współfinansowanie działalności naukowej z zakresu intensywnej terapii dzieci.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.