• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Kobiet Gminy Sawin
    KRS 0000106256

Misja
Celem działań organizacji jest między innymi:
- profilaktyka i promocja zdrowia kobiet;
- pogłębianie wiedzy i świadomości kobiet na temat ich roli i miejsca w społeczeństwie;
- promocja i wspieranie wszechstronnego rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Sawin między innymi bazy wypoczynkowo-turystycznej regionu;
- współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami kobiecymi w zakresie rozpowszechnienia działalności i wymiany doświadczeń.

Prowadzone działania
Prowadzenie imprez sportowych, rehabilitacyjnych i kulturalnych dla dzieci i młodzieży i osób dorosłych; szeroko rozumiana działalność kulturalna, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury; organizowanie opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych; wspieranie działań społecznych i zawodowych kobiet wiejskich; tworzenie nowych miejsc pracy oraz lokalnych systemów stypendialnych; wspieranie aktywnego uczestnictwa mieszkańców wsi w Unii Europejskiej i przeciwdziałanie negatywnym skutkom integracji europejskiej i globalizacji; działalność na rzecz upowszechniania turystyki, sportu i rekreacji oraz aktywnego wypoczynku; podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem Gminy; współpraca z organizacjami kobiecymi w kraju i za granicą.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.