• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie
    KRS 0000106330

Misja
Przywrócenie bezdomnym ich godności osoby ludzkiej oraz pomoc w ich powrocie do społeczeństwa.

Prowadzone działania:
Prowadzenie schroniska dla bezdomnych w Gdańsku przy ul. Przegalińskiej 135 (dla mężczyzn, 35 miejsc, opieka całodobowa).
Prowadzenie punktu przyjmowania i wydawania odzieży używanej przy ul. Królowej Jadwigi 6 w Sopocie.
Prowadzenie schroniska dla bezdomnych w Gdańsku, przy ul. Starowiślnej 3 (dla mężczyzn, 35 miejsc, opieka całodobowa).
Prowadzenie Noclegowni dla bezdomnych w Gdańsku, przy ul. Żaglowej 1 (dla mężczyzn, 50 miejsc).
Prowadzenie Ogrzewalni dla bezdomnych w Gdańsku przy Dworcu Głównym PKP.
Prowadzenie Punkyu Charytatywnego w Gdyni, przy ul. Lotników 76.
Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej i Zawodowej w Gdańsku, przy ul. Floriańskiej 3.
Prowadzenie Centrum Projektowego w Gdańsku, przy ul. Władysława IV 12.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.