• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Fuga Mundi
    KRS 0000106416

Misja: Stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do samodzielnego, niezależnego, aktywnego i równoprawnego funkcjonowania w każdej sferze życia społecznego


Realizowane projekty: Ośrodek Rehabilitacyjno-Szkoleniowy, Punkt Informacji, Szkolenia komputerowe z zakresu ECDL, Internet dla Niepełnosprawnych, Infostrada bez Barier, Asystent Osoby Niepełnosprawnej, Jesienne Debiuty Poetyckie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.