• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Dzieci Niepełnosprawnych "Uśmiech"
    KRS 0000106429

Podstawowym celem stowarzyszenia jest:
- Rehabilitacja dzieci z DPM, zespołem Downa, autyzmem
- Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie
- Rozwijanie sprawności manualnej poprzez rysowanie, malowanie, wyklejanie (terapia zajęciowa)
- Współdziałanie i wzajemna pomoc rodziców tych dzieci.

Prowadzone działania:
Terenem działalności Stowarzyszenia jest miasto Wałcz oraz powiat wałecki.
Obejmujemy opieką ok. 90 dzieci. Zatrudniamy 2 techników fizykoterapii, mgr rehabilitacji, dr nauk medycznych chirurga specjalistę rehabilitacji oraz specjalistę ds. terapii zajęciowej. Wyżej wymienieni specjaliści w sposób fachowy ustalają rehabilitację naszych dzieci. Dzięki systematycznej i ciągłej rehabilitacji sprawność psycho - ruchowa dzieci wzrasta na, tyle, że część z nich może uczyć się w szkole ze swoimi rówieśnikami w pełni się realizując. Pozostałych przystosowujemy do jak największej samodzielności w samoobsłudze. Poza działalnością rehabilitacyjną Zarząd prowadzi także działania zmierzające do integracji dzieci niepełnosprawnych ze środowiskiem dzieci zdrowych. Służą temu wspólne wyjazdy, zabawy, imprezy związane z Dniem Dziecka i Mikołajem, itp. Odbywają się one przy udziale rodziców i zaproszonych gości.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.