• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Wspierania Opieki Paliatywnej
    KRS 0000106479

Misja:
Poprawa jakości życia chorych i ich rodzin realizowana przez świadczenie opieki hospicyjnej nad pacjentami z nieuleczalnymi, zwłaszcza nowotworowymi chorobami, sprawowana zazwyczaj u kresu życia.
Na tę opiekę składa się: uśmierzanie bólu, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych, socjalnych, wspomaganie rodzin chorych w czasie trwania choroby jak i po śmierci w okresie osierocenia, pomoc socjalna.

Obecnie prowadzone zadania:
1. "Zapewnienie domowej opieki paliatywnej i hospicyjnej osobom nieuleczalnie chorym w terminalnym okresie choroby nowotworowej".
Skala działań: liczba podopiecznych ok. 50/rok, liczba rodzin ok. 30/rok.
2. "Edukacja w zakresie problematyki niepełnosprawności oraz kształtowanie umiejętności udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym i przewlekle chorym".
3. Szkolenie nieprofesjonalistów (rodzice, opiekunowie, wolontariusze) w zakresie umiejętności udzielania pomocy osobom chorym na choroby nowotworowe.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.