• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia
    KRS 0000106535

Misja:
- Promowanie zdrowego stylu życia w społeczności lokalnej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży.
- Wspieranie zdolności i talentów dzieci i młodzieży poprzez zagospodarowanie wolnego czasu w aktywny sposób (sport, turystyka, krajoznawstwo, regionalizm).
- Wspieranie dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Rozwijanie myślenia politechnicznego poprzez rozwijanie zainteresowań nauką.
- Organizowanie szkoleń dla rodziców na temat promocji zdrowego stylu życia, profilaktyki, kształtowania zachowań sprzyjających kształtowaniu postaw obywatelskich. Działania w zakresie budowy społeczeństwa obywatelskiego. Działania proekologiczne.

Odbiorcy działań to dzieci i młodzież ze szkół i przedszkoli z terenu powiatów jarosławskiego, przeworskiego, przemyskiego i lubaczowskiego uczące się w szkołach promujących zdrowie i zainteresowanych propagowaniem zdrowego stylu życia.

Prowadzone działania:
Programy realizowane od roku 2005 corocznie docierają do ponad 1500 uczniów i 150 dorosłych - rodzice, nauczyciele - prowadzone są rytmicznie. Najistotniejsze to programy wspierania twórczości: zajęcia z zakresu poznawania starych rzemiosł (koronkarstwo, haft, garncarstwo), plener malarski dla utalentowanych plastycznie uczniów, plener z małych form grafiki, przegląd piosenki o zdrowiu, spotkania europejskie (konkursy wiedzy i umiejętności, piknik i Parada Schumana), impreza typu festynu rodzinnego w plenerze połączona z prezentacją wytworów dzieci i młodzieży, pokazami sprawnościowymi, impreza biegiem po zdrowie - tradycyjne biegi , prowadzenie drużyny piłki nożnej dla chłopców zagrożonych wykluczeniem społecznym (grupa 15-31 lat) - II miejsce w kl. B, organizacja zajęć plenerowych - rajdy w Bieszczady, na Roztocze, rajdy piesze dla najmłodszych rajdy Szlakiem Dawnej Twierdzy Przemyśl.
Coroczne jesienne imprezy plenerowe "Sadźmy Drzewa" upowszechniające ruch na świeżym powietrzu, sprzątanie świata i opiekę nad posadzonym przez dzieci w 2001 roku Lasem Promocji Zdrowia doczekały się 12 edycji.
Organizacja akcji charytatywnych na rzecz dwójki dzieci z glejakami mózgu, jednego dziecka z dystrofią mięśniowo-ruchową oraz oparzonego, dzieci z mukowiscydozą, chłopca chorego na nowotwór nerki. Od 2005 roku organizowaliśmy finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Jarosławiu i powiecie jarosławskim, corocznie przekazując coraz większe środki na ten cel.
Od 2003 roku organizowaliśmy bale karnawałowe dla dzieci najmłodszych (od 2 -10 lat), z przekazaniem dochodu na rzecz Małej Kapeli Gorących Serc, organizacji spotkań z okazji Dnia Dziecka, św. Mikołaja dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, włącznie się w działania wspólne z Polskim Czerwonym Krzyżem i szkołami promującymi zdrowie. W roku 2011 nawiązaliśmy udaną współpracę z Agencją Rynku Rolnego realizując projekt dla 500 dzieci z klas pierwszych szkół podstawowych pod hasłem "Hop Skok Owocowy Rok", którego realizacja będzie kontynuowana także w następnym roku.Projekt ten upowszechnia jedzenie owoców ,warzyw i picie mleka wśród najmłodszych.
Pracowaliśmy nad wzmacnianiem potencjału samorządów uczniowskich poprzez organizację warsztatów dla przedstawicieli samorządów uczniowskich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Projekt zakończono wspólnym świętowaniem przygotowanym przez uczestników w Zespole Szkół w Pawłosiowie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.