• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Szkolna im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego
    KRS 0000106868

Misja
Działanie na rzecz poprawy bazy materialnej szkół i innych placówek. Wspomaganie inicjatyw wychowawczych i edukacyjnych. Propagowanie etyki chrześcijańskiej.

Prowadzone działania
Realizowanie programu rozwoju edukacji, kultury, nauki, sztuki, ochrony zdrowia, sportu i wypoczynku, ochrony środowiska.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.