• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Ekomed"
    KRS 0000106950

Misja
1) Promocja budowy i wyposażenia Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Pielgrzmowicach k. Krakowa.
2) Promocja zdrowia.
3) Rehabilitacja.
4) Działalność na rzecz postępu naukowo-technicznego w medycynie.

Prowadzone działania
1) Instalacja krio sauny w w/w Centrum.
2) Współpraca naukowa z AGH Kraków w zakresie krioterapii i pola magnetycznego oraz firmą kriogeniczną.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.