• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Twórców i Animatorów Kultury
    KRS 0000106984

Prowadzone działania
Celem stowarzyszenia jest promowanie literatury patriotycznej, religijnej, organizowanie turniejów " Słowa dla wykonawców młodych i starszych" (od 11 lat) organizacja warsztatów teatralnych dla młodych i starszych twórców. prezentacja dorocznych premier teatru rapsodycznego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.