• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Przyjaciół Rzeki Łeby
    KRS 0000107263

Prowadzone działania:
- działalność proekologiczna - dbanie o czystość rzeki Łeby,
- współpraca ze Słoweńskim Parkiem Narodowym,
- budowa tarła dla ryb,
- ochrona gatunków fauny i flory morskiej zagrożonej wyginięciem.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.