• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Przyjaciół Szkół Katolickich Sodalicji Mariańskich
    KRS 0000107281

Prowadzone działania
Celem Stowarzyszenia jest:
- prowadzenie i utrzymanie szkół i placówek oświatowych wychowujących w duchu katolickim
- świadczenie pomocy organizacyjnej, rzeczowej, finansowej zmierzającej do poprawy warunków nauczania oraz rozwoju szkół
- świadczenie pomocy dla uczniów wyżej wymienionych placówek, którzy pochodzą z rodzin wielodzietnych lub znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.