• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian"
    KRS 0000107301

Celem działalności Towarzystwa jest ochrona przyrody, w szczególności:
- Szerzenie w społeczeństwie wiedzy na temat przyrody, jej znaczenia oraz zagrożeń.
- Zbieranie danych dokumentujących stan i zagrożenia przyrody.
- Opracowywanie i wdrażanie planów działań ochronnych.
- Wszelkie działania prawne sprzyjające ochronie przyrody.

Prowadzone działania:

Ochrona terenów otwartych Podlaskiego Przełomu Bugu
- cel: promowanie i wdrażanie programów rolno-środowiskowych, pomoc rolnikom w utrzymaniu produkcji rolnej
- odbiorcy: rolnicy na terenach nadbużańskich.

Ochrona bociana białego
- cel- prace renowacyjne przy zagrożonych gniazdach bocianich na terenie województwa. Dotychczas zabezpieczono 2065 gniazd. Ratowanie ptaków kontuzjowanych - od 2002 roku ponad 100 osobników, edukacja - ponad 50 prelekcji rocznie, działania międzynarodwoe w ramach projektu bocianiego z Ukrainą.

Ochrona sokoła pustułki
- dotychczas wywieszono w woj. ponad 500 skrzynek lęgowych dla tego gatunku w wpojewództwie. W roku 2006 ponad 100 zostało zajętych przez ptakli które odniosły większy niż w gniazdach naturalnych sukces lęgowy.

Ochrona płomykówki i nietoperzy w obiektach sakralnych w Polsce
- wywieszono w 11 województwach ponad 1000 skrzyń lęgowych dla gatunku, skontrolowano ponad 2500 obiektów sakralnych. W każdym roku prowadzone są kontrole skrzynek i wywieszane nowe skrzynki.

Ochrona terenów otwartych Podlskeigo Przełomy Bugu
W roku 2006 wykupiono ponad 30 ha łąk i pastwisk które przekazano w zarząd Parku Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu. Prowadzono szkolenia dla rolników w ramach programów rolno-środowiskowych oraz wspierano ekstensywne rolnictwo poprzez dopłaty do inseminacji zwierząt.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.