• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Osiedla "Błonie" w Lublinie
    KRS 0000107315

Misja
Podejmowanie działań na rzecz aktywizacji środowiska lokalnego skupionego wśród mieszkańców osiedla "Błonie".

Prowadzone działania
Stowarzyszenie powstało w celu realizacji projektu, jakim było wybudowanie obiektu sportowego na terenie osiedla. Organizacja nadal działa na rzecz polepszenia osiedlowej infrastruktury. W założeniu jest dalszy rozwój prac związanych z powstaniem obszaru sportowo-rekreacyjnego, parku trzech pokoleń, budynku służącego integracji mieszkańców.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.