• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Artbale Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki
    KRS 0000107658

Misja:
Realizowanie celów Stowarzyszenia ARTBALE w ramach prowadzenia statutowej działalności, samodzielnie lub we współdziałaniu, jedynie na rzecz ogółu społeczności, grup wyodrębnionych ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa, z uwzględnieniem członków stowarzyszenia, zawsze nieodpłatnie dla beneficjentów, w zakresie: wspierania osób niepełnosprawnych i ich otoczenia, wspierania rozwoju kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury oraz edukacji kulturalnej, jak również pomocy i wspierania innych organizacji pozarządowych, w tym w zakresie dialogu społecznego i współpracy z administracją samorządową.

Prowadzimy działania na rzecz:
I. Osób niepełnosprawnych wykorzystując różne płaszczyzny oddziaływania, w tym techniki i metodykę pracy artystów tancerzy oraz sztukę tańca dla efektywnej rehabilitacji społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
II. Lokalnych społeczności i grup szczególnie wyodrębnionych, wykorzystując tworzenie i upowszechnianie twórczego dorobku sztuki oraz edukacje kulturalną dla wspierania tych społeczności i grup, z równoczesnym wzmacnianiem i utrwalaniem społecznych więzi oraz międzypokoleniowej partnerskiej współpracy.
III. Wspierania innych organizacji pozarządowych udzielając im różnego rodzaju pomocy organizacyjnej, kompetencyjnej i sprzętowej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.