• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja na rzecz Dzieci Zagłębia Miedziowego
    KRS 0000107870

Fundacja za cel przyjęła:
1) Prowadzenie różnorodnych form pracy profilaktycznej, leczniczej oraz terapeutycznej z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami, dla zmniejszenia następstw szkodliwych wpływów środowiskowych w szerokim tego słowa znaczeniu, szczególnie zaś wynikających ze skażeń przemysłowych i szkodliwości socjopsychologicznych,
2) Niesienie dzieciom wszechstronnej pomocy finansowej oraz rzeczowej,
3) Prowadzenie działalności rehabilitacyjnej i oświatowej,
4) Prowadzenie edukacji ekologicznej,
5) Prowadzenie prac naukowo-badawczych w dziedzinie nauk medycznych, biologicznych i środowiska naturalnego.
6) Pomoc dzieciom narażonym na szkodliwy wpływ środowiska.

Prowadzone działania:
Program profilaktyki zdrowotnej dzieci i młodzieży narażonej na szkodliwy wpływ środowiska (obejmujemy programem ok. 5 000 dzieci).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.