• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Academia Iuris
    KRS 0000107943

Fundacja Academia Iuris powstała w 2002 roku jako niezależna pozarządowa organizacja non-profit. Podstawowym celem Fundacji jest ochrona praw i wolności obywatelskich, umacnianie zaufania do państwa i prawa, a także upowszechnianie osobistego zaangażowania prawników w niesienie pomocy osobom potrzebującym. Fundacja prowadzi ogólnopolską sieć punktów porad prawnych dla osób niezamożnych, udziela specjalistycznej pomocy prawnej rodzinom i samotnym matkom. Wspiera od strony prawnej działania organizacji pozarządowych, przygotowuje projekty legislacyjne. Do chwili obecnej pomoc prawną dzięki Fundacji uzyskało ponad 22.000 osób.

Obecnie Fundacja realizuje następujące programy:

1. Poradnia Prawna Fundacji Academia Iuris
Od kwietnia 2002 roku Fundacja Academia Iuris organizuje punkty bezpłatnego poradnictwa prawnego dla najuboższych. W pierwszej fazie programu, tj. od maja do października, porady udzielane były przy Parafii Świętego Stanisława Kostki na Żoliborzu. Od jesieni 2002 roku otwierane były kolejne punkty bezpłatnych porad prawnych.
W roku 2004 udało się rozszerzyć działalność Poradni Prawnych na inne miasta. Punkty porad powstały w Lublinie i Krakowie.
Obecnie Fundacja prowadzi 26 punktów porad w Warszawie, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Kraśniku, Dąbrowie Górniczej, Częstochowie, Radomiu i w Halinowie pod Warszawą.

2. Program pomocy prawnej dla organizacji pozarządowych
Wiosną 2005r. w Fundacji Academia Iuris został uruchomiony program pomocy prawnej dla organizacji pozarządowych. Program przeznaczony jest dla organizacji pozarządowych, które prowadzą działalność społecznie użyteczną. Aby uzyskać pomoc prawną w ramach niniejszego programu organizacje muszą wykazać, że nie korzystają z profesjonalnej pomocy prawnej i nie są w stanie ponosić kosztów odpłatnej obsługi prawnej.

Miejsca udzielania porad:

Warszawa
- Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie" ul. Nowolipie 25B
- Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Stanisława Kostki, ul. Hozjusza 2
- Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi", ul. Targowa 82
- Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Kazimierza, ul. Chełmska 21a
- Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jakuba, ul. Barska 2
- Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła, ul. Kobielska 10
- Parafia Rzymsko-Katolicka pw. bł. Władysława z Gielniowa, ul. Przy Bażantarni 2
- Polski Związek Niewidomych - Okręg Mazowiecki, ul. Jasna 22
- Biuro Fundacji Academia Iuris w budynku Fundacji Sto Pociech, ul. Freta 20/24a
- Ośrodek Wychowawczo-Profilaktyczny „Michael”, ul. Ks. B. Markiewicza 1
- Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Zygmunta, ul. Daniłowskiego 64
- Klasztor oo. Dominikanów, ul. Dominikańska 2
- Parafia Rzymsko-Katolicka pw. NMP Matki Pięknej Miłości, ul. Myśliborska 100
- Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jakuba Apostoła, ul. Mehoffera 2
- Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, ul. Przy Agorze 9

Kraków
- Dzieło Pomocy św. Ojca Pio, ul. Loretańska 11
- Dzienny Ośrodek Socjoterapii "Na Lea", Stowarzyszenie "U Siemachy" ul. Lea 55

Lublin
- Centrum Duszpasterstwa Młodzieży przy kościele Ducha Świętego, ul. Krakowskie Przedmieście 1
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie Filia Nr 3, ul. Mieszka I 4

Łódź
- Jezuickie Duszpasterstwo Akademickie, ul. Sienkiewicza 60
- Duszpasterstwo Akademickie przy kościele św. Teresy, ul. Kopcińskiego 1/3

Kraśnik
- Kościół Św. Ducha, ul. Narutowicza 31

Radom
- Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Struga 1

Dąbrowa Górnicza
- Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Matki Boskiej Anielskiej, ul. Królowej Jadwigi 15

Częstochowa
- Jasna Góra, Poradnia Psychologiczna przy Halach św. Józefa, ul. Kordeckiego 2

Halinów
- Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Najświętszej Marii Panny Matki Łaski Boskiej, ul. Okuniewska 61.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.