• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Rodzina Rodzin Stowarzyszenie na rzecz Rodzin Wielodzietnych
    KRS 0000108081

Misja
Pomaganie rodzinom: pomoc materialna, dary rzeczowe, utwierdzanie rodzin w tym, że w trudnej sytuacji życiowej nie pozostają same.

Prowadzone działania
Szkolenia rodziców, dzieci, młodzieży odnośnie zagrożeń obecnego społeczeństwa, szczególnie rodziny.
Organizowanie wypoczynku letniego, zimowego.
Organizacja kwest do puszek na cele Stowarzyszenia.
Organizowanie biesiad, uczt, spotkań integracyjnych dla młodzieży, dzieci.
Umacnianie rodziny w wypełnianiu jej misji rodzicielskiej wobec społeczeństwa, narodu polskiego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.