• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Małopolski Klub Rekreacji i Turystyki Konnej imienia 21 Pułku Ułanów Nadwiślańskich. Kraków
    KRS 0000108091

Działalność pożytku publicznego:
1. Pomaganie dzieciom i osobom chorym, starym i niepełnosprawnym (opieka nad kombatantami 21 PUN),
2. Promocja wartości historii, kultury i dziedzictwa narodowego,
3. Propagowanie wśród dzieci i młodzieży zdrowych form spędzania wolnego czasu w zakresie czynnego wypoczynku, rekreacji i turystyki,
4. Walka o zachowanie tożsamości narodowej,
5. Propagowanie wszelkich zdrowych form zainteresowań hobbystycznych,
6. Wychowywanie w oparciu o historię narodu, chwałę oręża polskiego i pamięć o męczeństwie naszego narodu,
7. Zachowanie dla potomnych barwy i tradycji 21 pułku ułanów nadwiślańskich,
7. Rozwój kultury fizycznej oraz sportów obronnych,
8. Rozwój zorganizowania i przygotowania obronnego społeczeństwa,
9. Promocja walorów turystyczno - krajoznawczych polski południowej.

Małopolski Klub Rekreacji i Turystyki Konnej imienia 21 Pułku Ułanów Nadwiślańskich jest Organizacją Pożytku Publicznego i z sukcesami realizuje zadania statutowe jak powyżej. MK21PUN skupia 365 osób w różnym wieku i różnych profesji. MK21PUN jest organizatorem imprez międzynarodowych, ogólnopolskich i lokalnych jak: Międzynarodowe Konne Biegi na Orientację w Terenie, Międzynarodowe Pielgrzymki Konne do Kalwarii Zebrzydowskiej, Trzydniowy Rajd Pamięci na Polu Bitwy pod Mokrą, Powitanie wiosny, jazda dla dzieci na koniach za jedną marchewkę dla konia, Majówki z Kawalerią, dzień dziecka z kawalerią, Dni sportu w Domu Pomocy Społecznej, Występy patriotyczne na koniach w mundurach ułańskich 21PUN w Krakowie, Lublinie, Częstochowie, Andrychowie, Myślenicach, Czernichowie itd w dniach świąt państwowych, wojskowych i narodowych. Hipoterapia, imprezy integracyjne skupiające do 1500 dzieci, Akcja Mikołaj na Koniu, dostawa comiesięczna żywności z nadwyżek produkcyjnych UE z dowozem do domów potrzebujących 186 osób.
Jesteśmy zorganizowani w 9 szwadronów i 5 oddziałów w Małopolsce i na Śląsku.
Uwaga: do Kawalerii przyjmujemy również kobiety.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.