• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Goleniowskie Stowarzyszenie Kobiet z Problemem Onkologicznym "Ewa"
    KRS 0000108257

Misja
Stowarzyszenie działa na rzecz kobiet będących w trakcie, lub przebytej chorobie nowotworowej.
Niesienie pomocy psychofizycznej kobietom przed i po zabiegu operacyjnym.
Informowanie o możliwościach rehabilitacyjnych po zabiegu.
Podnoszenie sprawności fizycznej i psychicznej po zabiegu.
Wymiana doświadczeń między członkiniami.
Prowadzenie działalności informacyjnej związanej z powrotem do pełnowartościowego życia.
Prowadzenie akcji profilaktycznych, edukacyjnych.

Prowadzone działania:
Umożliwiamy kobietom rehabilitację fizyczną po przebytych operacjach (wyjazdy na basen), rehabilitacje psychiczną (zajęcia relaksacyjne).
Prowadzimy zajęcia profilaktyczne i edukacyjne w szkołach (nauka samobadania piersi, prelekcje)
Odwiedzamy podopieczne w szpitalach, organizujemy wsparcie dla najbardziej potrzebujących.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.