• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Uniwersytecki Klub Alpinistyczny
    KRS 0000108308

Misja
Celem działania Klubu jest rozwijanie i propagowanie sportów wspinaczkowych, przez które rozumie się wspinaczkę na sztucznych ścianach, wspinaczkę skałkową, taternictwo, alpinizm i himalaizm oraz wspinaczkę jaskiniową, upowszechnianie zasad tych sportów, przyczynianie się do poszerzenia kręgu osób uprawiających sporty wspinaczkowe oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.

Prowadzone działania
Klub prowadzi działalność:
1) sportową, poprzez liczne wyjazdy, wyprawy i treningi;
2) integracyjną, poprzez pokazy slajdów, organizację zawodów i inne wydarzenia;
3) informacyjną, poprzez prowadzenie serwisu internetowego www.uka.pl, wydawanie biuletynu oraz prowadzenie bazy danych rejonów wspinaczkowych w Europie www.topo.uka.pl

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.