• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja na rzecz Pomocy Niepełnosprawnym Wychowankom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1
    KRS 0000108548

Prowadzone działania: działanie na rzecz poszerzenia działalności rewalidacyjnej wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Nowym Targu; prowadzenie działalności dochodowej umożliwiającej gromadzenie środków finansowych i materialnych na zakup wyposażenia, sprzętu oraz pomocy korekcyjnych, logopedycznych, terapeutycznych itp. dla Ośrodka i wychowanków.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.