• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Koło Koleżeńskie 24 Pułku Ułanów
    KRS 0000108583

Działalność Koła skupia się przede wszystkim na:
- organizacji Święta Pułkowego na początku lipca, którego głównym punktem uroczystości jest apel poległych z udziałem 24 Batalionu Ułanów 10 Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. Stanisława Maczka oraz spotkanie pokoleń - ułanów, ich rodzin, sympatyków Koła oraz historyków zainteresowanych 24 Pułkiem Ułanów
- współpracy z 24 Batalionem Ułanów 10 Brygady Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa i 11 Lubuską Dywizją Kawalerii Pancernej z Żagania na rzecz umacniania obronności państwa
- współpracy z lokalnym organizacjami: Szkołą Społeczną im. 24 Pułku Ułanów, 1 Kraśnicką Drużyna Harcerzy GRYF im. 24 Pułku Ułanów czy Stowarzyszeniem Szwadron Kawalerii RP im. 24 Pułku Ułanów
- opieką na pomnikami 24 Pułku Ułanów w Kraśniku, Jordanowie i Kasinie Wielkiej
- prowadzenie działalności popularyzatorskiej i wydawniczej

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.