• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rybniku
    KRS 0000108669

Misja:
Integrowanie społeczności "trzeciego wieku", nieustające kształcenie, promocja zdrowego stylu życia, rozwijanie i kontynuowanie różnorodnych zainteresowań.

Prowadzone działania:
Prowadzenie całodniowego i codziennego klubu - dostępnego dla członków bez opłat.
Organizowanie wykładów wybitnych specjalistów z różnych dziedzin nauki, a w szczególności: medycyny, biologii, prawa, sztuk pięknych, psychologii oraz literatury.
Zajęcia seminaryjne w ramach zainteresowań.
Lektoraty języków obcych.
Zajęcia praktyczne z zakresu kultury fizycznej.
Spotkania z politykami, przedstawicielami władz samorządowych, lekarzami.
Koła zainteresowań rozwijające osobowość członków, w tym historyczne, filozoficzne, robótki ręczne, szachy, brydż.
Wycieczki turystyczne i krajoznawcze.
Spotkania towarzyskie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.