• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Doroty Stalińskiej "Nadzieja"
    KRS 0000108710

Wyposażanie pieszych i rowerzystów w elementy odblaskowe chroniące przed wypadkiem drogowym.
Pomoc rzeczowa i finansowa ofiarom wypadków drogowych i innych wypadków losowych.
Finansowanie protez dla dzieci i młodzieży okaleczonych w wypadkach.
Propagowanie w mediach (prasa, radio, TV) bezpiecznych zachowań na drodze i propagowanie elementów odblaskowych.
Organizowanie akcji i festynów edukacyjnych dla dorosłych i dzieci w zakresie bezpieczeństwa pieszych i kierowców.
Przekazywanie i fundowanie szpitalom sprzętu medycznego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.