• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja dla Dzieci Pokrzywdzonych Losowo
    KRS 0000108994

Głównym celem działań Fundacji Dla Dzieci Pokrzywdzonych Losowo wsparcie finansowe, rzeczowe i organizacyjne placówek prowadzącym działalność na rzecz dzieci potrzebujących oraz bezpośrednia pomoc dzieciom pokrzywdzonym przez los.

Prowadzone działania:
Organizowanie pomocy finansowej i rzeczowej placówkom prowadzącym działalność na rzecz dzieci oraz ich rodzin. Wszechstronność tej pomocy ma bardzo szeroki zasięg: od pomocy finansowej w remontach, zakupie niezbędnego wyposażenia po organizowanie wyprawek szkolnych, imprez okolicznościowych czy zakup opału.
Pomoc finansowa dzieciom chorym, pokrywanie kosztów ich leczenia, operacji, zabiegów, rehabilitacji i pobytu w placówkach leczniczo-rehabilitacyjnych, zakup sprzętu leczniczego, także protez, leków.
Organizowanie kolonii, obozów w ramach wypoczynku dzieci oraz turnusów rehabilitacyjnych i "zielonych szkół", także wycieczek turystyczno-kulturalnych czy organizowanie wystaw oraz dożywiania w placówkach edukacyjnych. Fundacja dla Dzieci Poszkodowanych Losowo działa od 18 lat działa na terenie całego kraju, pomagamy rodzinom patologicznym, izbom Dziecka, placówkom szkolno- wychowawczym.
Wszechstronna pomoc rzeczowa w postaci darowizn artykułów rzeczowych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.