• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Przyjaciół "Domu na Osiedlu"
    KRS 0000109002

Realizujemy ciągły i całościowy projekt wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie - Dom na Osiedlu. W ramach projektu od 19 lat realizowany jest „Autorski program przystosowawczy do życia i pracy w społeczeństwie dla osób z głębszym upośledzeniem intelektualnym”. Jego uczestnicy mają możliwość pełnego przystosowania się do warunków życia codziennego, integracji społecznej oraz odzyskania należnych im praw. Program dotyczy osób, dla których jedyną propozycją organów samorządu terytorialnego jest dożywotni pobyt w domu pomocy społecznej. Jest praktyczną realizacją zapisów Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych.

Towarzystwo Przyjaciół "Domu na Osiedlu" prowadzi też Pracownię Twórczą, gdzie uczestnicy wykonują według własnych projektów prace z zakresu rysunku, malarstwa, grafiki komputerowej; tkaniny; rękodzieła i przedmiotów użytkowych (także na zamówienie). Od poniedziałku do piątku w godz 9 - 14 w Pracowni (ul. Kopernika 19 m 14) można zastać artystów przy pracy. Na miejscu można także coś zamówić lub kupić. Uczestnikami zajęć są m.in. wychowankowie Domu na Osiedlu.

Do pracowni przyjmujemy osoby z zewnątrz, aktualnie możemy przyjąć 2-4 osoby.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.