• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Pomocy Dzieciom Niesłyszącym "Usłyszeć Świat"
    KRS 0000109042

Misja
Celem powstania fundacji jest wszechstronna pomoc Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu dla Dzieci Niesłyszących w Nowym Siodle, tzn. wyposażenie uczniów w aparaty słuchowe, kontrolne badania słuchu, organizowanie szkoleń dla rodziców, pomoc finansowa dla Ośrodka.

Prowadzone działania
Obecnie (od 2003 roku) w trakcie realizacji jest projekt dotyczący nauki języka migowego dla rodziców i nauczycieli oraz imprez kulturalno-rozrywkowych, w tym: "Ogólnopolski Plener Plastyczny" (dla dzieci i młodzieży niesłyszącej), wyjazd dzieci z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego na narty i zakup sprzętu narciarskiego oraz środków audio-wizualnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.