• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie
    KRS 0000109490

Misja
1. Celem organizacji jest upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Włocławka.
2. Organizowanie imprez sportowych.
3. Działalność w zakresie rekreacji ruchowej.
4. Przeciwdziałanie patologiom społecznym, a w szczególności alkoholizmowi i narkomanii poprzez wychowanie przez sport.

Prowadzone działania
Towarzystwo prowadzi klub sportowy, do którego uczęszcza 60 osób, w wieku 12- 18 lat. Klub zapewnia swoim podopiecznym treningi, szkolenia, organizuje wyjazdy na obozy sportowe, regaty. Podopieczni klubu biorą udział w Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Świata.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.