• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Gorzowskie Stowarzyszenie "Amazonek"
    KRS 0000109726

Celem naszego działania jest wsparcie psycho-fizyczne kobiet dotkniętych rakiem piersi. Niesiemy im pomoc, dzielimy się swoimi doświadczeniami jak żyć mimo choroby i często długiego wyczerpującego leczenia.

Prowadzimy onkologiczny telefon zaufania,
organizujemy spotkania integracyjne,
zaopatrujemy w materiały informacyjne dla kobiet po leczeniu raka piersi,
prowadzimy sekcję ochotniczek (panie pracują w klubie i na oddziale szpitalu),
popularyzujemy wiedzę na temat leczenia raka piersi, prowadzimy poradnictwo poprzez dyżury w klubie,
zdobywamy środki finansowe niezbędne do działalności Stowarzyszenia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.