• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
    KRS 0000109895

Misja:
Wspieranie, pomaganie osobom z jednoczesnym brakiem lub poważnym ubytkiem wzroku i słuchu.

Adresatami podejmowanych przez nas działań są wszystkie osoby głuchoniewidome, ich rodzice i opiekunowie oraz specjaliści pracujący na ich rzecz.

Najważniejsze nasze działania to:
- szkolenia tłumaczy-przewodników
- usługi tłumaczy-przewodników dla osób głuchoniewidomych
- prowadzenie Regionalnych Klubów Głuchoniewidomych
- wydawanie czasopism dla osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów
- szkolenia komputerowe dla głuchoniewidomych
- poradnictwo rehabilitacyjne dla osób głuchoniewidomych, rodziców i opiekunów
- warsztaty arterapeutyczne dla osób głuchoniewidomych
- plenery rzeźbiarskie w Centrum Rzeźby Polskiej
- rehabilitacja indywidualna dzieci, młodzieży i dorosłych głuchoniewidomych
- turnusy rehabilitacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych głuchoniewidomych
- stacjonarne zajęcia artystyczne
- szkolenia dla specjalistów pracujących z osobami głuchoniewidomymi
- wydawanie materiałów szkoleniowych, informacyjnych oraz popularyzacyjnych
- budowa ośrodka opiekuńczo-rehabilitacyjnego dla osób głuchoniewidomych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.